Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2733(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-000181/2011 (B7-0436/2011)

Debatai :

PV 28/09/2011 - 9
CRE 28/09/2011 - 9

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras

9. Aukščiausiojo lygio susitikimas „Rio+20“ (diskusijos)
Stenograma

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000181/2011), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Tarybai: Rio de Žaneire įvyksiančios Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijos (Rio + 20 aukščiausiojo lygio susitikimo) pagrindiniai tikslai (B7-0436/2011)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000182/2011), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Komisijai: Rio de Žaneire įvyksiančios Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijos (Rio + 20 aukščiausiojo lygio susitikimo) pagrindiniai tikslai (B7-0437/2011)

Jo Leinen pateikė žodinius klausimus.

Andrzej Kraszewski (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B7-0436/2011.

Janez Potočnik ir Connie Hedegaard (Komisijos nariai) atsakė į klausimą B7-0437/2011.

Kalbėjo Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Giles CHICHESTER
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Vittorio Prodi S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Sandrine Bélier Verts/ALE frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Romana Jordan Cizelj ir Dimitar Stoyanov pateiktus klausimus), Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Karl-Heinz Florenz pateiktą klausimą), Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska ir Maria Da Graça Carvalho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Connie Hedegaard.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Andrzej Kraszewski.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký ir Kartika Tamara Liotard, ENVI komiteto vardu – dėl bendros ES pozicijos priėmimo rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi klausimais („Rio+20“) (B7-0522/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.3 protokolo 29.9.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika