Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2733(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000181/2011 (B7-0436/2011)

Debatten :

PV 28/09/2011 - 9
CRE 28/09/2011 - 9

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 28 september 2011 - Straatsburg

9. Rio +20-top (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000181/2011) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Hoofddoelen van de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20-top) in Rio de Janeiro (B7-0436/2011)

Mondelinge vraag (O-000182/2011) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Hoofddoelen van de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20-top) in Rio de Janeiro (B7-0437/2011)

Jo Leinen licht de mondelinge vragen toe.

Andrzej Kraszewski (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B7-0436/2011.

Janez Potočnik en Connie Hedegaard (leden van de Commissie) beantwoorden vraag B7-0437/2011.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Giles CHICHESTER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vittorio Prodi, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Sandrine Bélier, namens de Verts/ALE-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Romana Jordan Cizelj en Dimitar Stoyanov, Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska en Maria Da Graça Carvalho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Kraszewski.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký en Kartika Tamara Liotard, namens de Commissie ENVI, over de ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) (B7-0522/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 29.9.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid