Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2733(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000181/2011 (B7-0436/2011)

Dezbateri :

PV 28/09/2011 - 9
CRE 28/09/2011 - 9

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 28 septembrie 2011 - Strasbourg

9. Summitul Pământului Rio+20 (dezbatere)
CRE

Întrebare orală (O-000181/2011) adresată de Jo Leinen, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Obiective-cheie pentru Conferința Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (summitul Rio+20) din Rio de Janeiro (B7-0436/2011)

Întrebare orală (O-000182/2011) adresată de Jo Leinen, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Obiective-cheie pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (summitul Rio+20) din Rio de Janeiro (B7-0437/2011)

Jo Leinen a dezvoltat întrebările orale.

Andrzej Kraszewski (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea B7-0436/2011.

Janez Potočnik şi Connie Hedegaard (membri ai Comisiei) au răspuns la întrebarea B7-0437/2011.

A intervenit Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Giles CHICHESTER
Vicepreşedinte

Au intervenit: Vittorio Prodi, în numele Grupului S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Sandrine Bélier, în numele Grupului Verts/ALE, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Romana Jordan Cizelj şi Dimitar Stoyanov, Nick Griffin, neafiliat, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska şi Maria Da Graça Carvalho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira şi Angelika Werthmann.

A intervenit Connie Hedegaard.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

A intervenit Andrzej Kraszewski.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký şi Kartika Tamara Liotard, în numele Comisiei ENVI, referitoare la elaborarea unei poziții comune a UE înaintea Conferinței Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (Rio+20) (B7-0522/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 29.9.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate