Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2733(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000181/2011 (B7-0436/2011)

Rozpravy :

PV 28/09/2011 - 9
CRE 28/09/2011 - 9

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 28. septembra 2011 - Štrasburg

9. Samit Zeme Rio+20 (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000181/2011), ktorú položil Jo Leinen v mene výboru ENVI pre Radu: Kľúčové ciele pre konferenciu Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (samit Rio+20) v Riu de Janeiro (B7-0436/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000182/2011), ktorú položil Jo Leinen v mene výboru ENVI pre Komisiu: Kľúčové ciele pre konferenciu Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (samit Rio+20) v Riu de Janeiro (B7-0437/2011)

Jo Leinen rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

Andrzej Kraszewski (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku B7-0436/2011.

Janez Potočnik a Connie Hedegaard (členovia Komisie) odpovedali na otázku B7-0437/2011.

V rozprave vystúpil Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Vittorio Prodi v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Sandrine Bélier v mene skupiny Verts/ALE, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, ktorý odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Romana Jordan Cizelj a Dimitar Stoyanov, Nick Griffin, nezaradený poslanec, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska a Maria Da Graça Carvalho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira a Angelika Werthmann.

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Andrzej Kraszewski.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký a Kartika Tamara Liotard v mene výboru ENVI o vypracovaní spoločnej pozície EÚ pred konferenciou Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (Rio+20) (B7-0522/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 29.9.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia