Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras

10. ES parama pabėgėliams Tunise (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: ES parama pabėgėliams Tunise

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą), nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Judith Sargentini ir Marie-Christine Vergiat pateiktus klausimus), Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Rui Tavares, Marisa Matias, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Malika Benarab-Attou, Salvatore Iacolino ir Antonio Masip Hidalgo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Corina Creţu ir Vasilica Viorica Dăncilă.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika