Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2011: ίδιοι πόροι και μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery που υποβλήθηκε από τη Δανία) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2011/003 DE/Arnsberg και Düsseldorf –Αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2010/026 PT/Rohde από την Πορτογαλία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.5.Τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συμφωνία ΕΕ-Αργεντινής) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.6.Τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.7.Τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συμφωνία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  4.8.Εποπτεία της δημοσιονομικής κατάστασης και εποπτεία και συντονισμός των οικονομικών πολιτικών ***I (τελική ψηφοφορία)
  4.9.Δημοσιονομική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ ***I (τελική ψηφοφορία)
  4.10.Κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη ***I (τελική ψηφοφορία)
  4.11.Πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών ***I (τελική ψηφοφορία)
  4.12.Εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος * (τελική ψηφοφορία)
  4.13.Απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών * (τελική ψηφοφορία)
  4.14.Γενετήσιος προσανατολισμός και ταυτότητα του φύλου στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων (συζήτηση)
 9.Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20 (συζήτηση)
 10.Ενίσχυση της ΕΕ στους πρόσφυγες στην Τυνησία (συζήτηση)
 11.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 12.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (162 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1092 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (164 kb) Κατάσταση παρόντων (50 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (152 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (560 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (235 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (432 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1205 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου