Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 28 september 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Staat van de Unie (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011: eigen middelen en migratie- en vluchtelingenstromen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2010/017 DK/machinebouw, Midden-Jutland, Denemarken) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/003 DE/Amsberg en Düsseldorf - automobielindustrie in Duitsland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: verzoek EGF/2010/026 PT/Rohde - Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.5.Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Argentinië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.6.Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Australië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.7.Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
4.8.Toezicht op begrotingssituaties en toezicht op en coördinatie van het economisch beleid ***I (eindstemming)
  
4.9.Begrotingstoezicht in de Eurozone ***I (eindstemming)
  
4.10.Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de Eurozone ***I (eindstemming)
  
4.11.Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ***I (eindstemming)
  
4.12.Tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten * (eindstemming)
  
4.13.Voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten * (eindstemming)
  
4.14.Seksuele geaardheid en genderidentiteit in het kader van de VN-Mensenrechtenraad (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8."Food for Free"-programma (debat)
 9.Rio +20-top (debat)
 10.EU-steun voor vluchtelingen in Tunesië (debat)
 11.Agenda van de volgende vergadering
 12.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (144 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1092 kb) 
 
Notulen (150 kb) Presentielijst (50 kb) Stemmingsuitslagen (153 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (525 kb) 
 
Notulen (213 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (301 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1132 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid