Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

2. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή CONT: Jan Mulder αντί του Θεοδώρου Σκυλακάκη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου