Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0147(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0308/2011

Rozpravy :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Hlasování :

PV 29/09/2011 - 10.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0428

Zápis
Čtvrtek, 29. září 2011 - Štrasburk

3. Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – Změna nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ***I (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci [KOM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès uvedla zprávu.

Algirdas Šemeta (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Frank Engel za skupinu PPE, Frédéric Daerden za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezařazený, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire k průběhu postupu otázek položených zvednutím modré karty, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė a Theodor Dumitru Stolojan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker k vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky, Ilda Figueiredo a Seán Kelly rovněž k vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající mu odpověděl).

Vystoupil Algirdas Šemeta.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupila Pervenche Berès.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pervenche Berès za výbor EMPL o budoucnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (B7-0521/2011)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 29.9.2011 a bod 10.1 zápisu ze dne 29.9.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí