Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0147(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0308/2011

Arutelud :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Hääletused :

PV 29/09/2011 - 10.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0428

Protokoll
Neljapäev, 29. september 2011 - Strasbourg

3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik - Määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) muutmine ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta [KOM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès tutvustas raportit.

Algirdas Šemeta (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Frédéric Daerden fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire sinise kaardi abil küsimuste esitamise kohta, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė ja Theodor Dumitru Stolojan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker eelneva registreerimiseta sõnavõttude kohta, Ilda Figueiredo ja Seán Kelly, viimane samuti eelneva registreerimiseta sõnavõttude kohta (istungi juhataja vastas talle).

Sõna võttis Algirdas Šemeta.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võttis Pervenche Berès.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Pervenche Berès EMPL komisjoni nimel: Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik (B7-0521/2011)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.9.2011protokoll punkt 10.4 ja 29.9.2011protokoll punkt 10.1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika