Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0147(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0308/2011

Viták :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Szavazatok :

PV 29/09/2011 - 10.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0428

Jegyzőkönyv
2011. szeptember 29., Csütörtök - Strasbourg

3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövője - Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosítása ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap jövője

Jelentés az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès előterjeszti a jelentést.

Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Frédéric Daerden, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Milan Cabrnoch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, a „kék kártyás” kérdésekre vonatkozó eljárásról, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, ez utóbbi a „catch the eye” eljárásról, Ilda Figueiredo és Seán Kelly, szintén a „catch the eye” eljárásról, (Az elnök válaszol).

Felszólal: Algirdas Šemeta.

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

Felszólal: Pervenche Berès.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Pervenche Berès, az EMPL bizottság nevében, az európai globalizációs alkalmazkodási alap jövőjéről (B7-0521/2011)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011. szeptember 29-i jegyzőkönyv 10.4. és 10.1. pontja.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat