Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0147(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0308/2011

Debatai :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Balsavimas :

PV 29/09/2011 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0428

Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 29 d. - Strasbūras

3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ateitis. Reglamento (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiančio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, dalinis keitimas ***I (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ateitis

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0308/2011).

Pervenche Berès pristatė savo pranešimą.

Algirdas Šemeta (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Frank Engel PPE frakcijos vardu, Frédéric Daerden S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Milan Cabrnoch ECR frakcijos vardu, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Andrew Henry William Brons, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire dėl pakėlus mėlynąją kortelę teikiamų klausimų tvarkos, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė ir Theodor Dumitru Stolojan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker dėl procedūros „prašau žodžio“, Ilda Figueiredo ir Seán Kelly taip pat dėl procedūros „prašau žodžio“ (Pirmininkas jam atsakė).

Kalbėjo Algirdas Šemeta.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Pervenche Berès.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Pervenche Berès EMPL komiteto vardu – dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ateities (B7-0521/2011)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.4 protokolo 29.9.2011 ir punktas 10.1 protokolo 29.9.2011.

Teisinė informacija - Privatumo politika