Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0147(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0308/2011

Debates :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Balsojumi :

PV 29/09/2011 - 10.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0428

Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - Strasbūra

3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne – Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi ***I (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne.

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Pervenche Berès (A7-0308/2011).

Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumu.

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Frank Engel PPE grupas vārdā, Frédéric Daerden S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire – par zilās kartītes jautājumu procedūru, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė un Theodor Dumitru Stolojan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, kurš izteicās par brīvā mikrofona procedūru, Ilda Figueiredo un Seán Kelly, kurš arī runāja par brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītājs viņam atbildēja).

Uzstājās Algirdas Šemeta.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pervenche Berès.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā — par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotni (B7-0521/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 29. septembra protokola 10.4. punkts un 2011. gada 29. septembra protokola 10.1. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika