Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0147(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0308/2011

Debatten :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Stemmingen :

PV 29/09/2011 - 10.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0428

Notulen
Donderdag 29 september 2011 - Straatsburg

3. Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ***I (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès leidt het verslag in.

Algirdas Šemeta (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Frank Engel, namens de PPE-Fractie, Frédéric Daerden, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, over de "blauwe kaart"-procedure, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė en Theodor Dumitru Stolojan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, over de "catch the eye"-procedure, Ilda Figueiredo en Seán Kelly, eveneens over de "catch the eye"-procedure (De Voorzitter reageert hierop).

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Pervenche Berès, namens de Commissie EMPL, over de toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (B7-0521/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 29.9.2011 en punt 10.1 van de notulen van 29.9.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid