Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0147(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0308/2011

Dezbateri :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Voturi :

PV 29/09/2011 - 10.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0428

Proces-verbal
Joi, 29 septembrie 2011 - Strasbourg

3. Viitorul Fondului european de ajustare la globalizare - Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare ***I (dezbatere)
CRE

Declaraţie a Comisiei: Viitorul Fondului european de ajustare la globalizare

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès şi-a prezentat raportul.

Algirdas Šemeta (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Frank Engel, în numele Grupului PPE, Frédéric Daerden, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Elisabeth Schroedter, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, privind întrebările adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru”, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė şi Theodor Dumitru Stolojan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, acesta din urmă privind procedura „catch the eye”, Ilda Figueiredo şi Seán Kelly, privind, de asemenea, procedura „catch the eye” (Preşedintele i-a răspuns).

A intervenit Algirdas Šemeta.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

A intervenit Pervenche Berès.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Pervenche Berès, în numele Comisiei EMPL, referitoare la viitorul Fondului european de ajustare la globalizare (B7-0521/2011)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 29.9.2011 şi punctul 10.1 al PV din 29.9.2011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate