Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2803(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000158/2011

Esitatud tekstid :

O-000158/2011 (B7-0435/2011)

Arutelud :

PV 29/09/2011 - 4
CRE 29/09/2011 - 4

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 29. september 2011 - Strasbourg

4. Suunised energiamahukatele tööstusharudele antava riigiabi kohta (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-000158/2011), mille esitas(id) Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi ja Carlo Fidanza komisjonile: Suunised energiamahukatele tööstusharudele määratava riigiabi kohta (B7-0435/2011)

Mario Pirillo esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Algirdas Šemeta (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Cristian Silviu Buşoi fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis ja Mario Pirillo.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võttis Algirdas Šemeta.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika