Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2803(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000158/2011

Texte depuse :

O-000158/2011 (B7-0435/2011)

Dezbateri :

PV 29/09/2011 - 4
CRE 29/09/2011 - 4

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 29 septembrie 2011 - Strasbourg

4. Orientări în privinţa ajutoarelor de stat pentru industriile energofage (dezbatere)
Stenograma

Întrebare orală (O-000158/2011) adresată de Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi şi Carlo Fidanza, Comisiei: Orientări în privința ajutoarelor de stat pentru industriile energofage (B7-0435/2011)

Mario Pirillo a dezvoltat întrebarea orală.

Algirdas Šemeta (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Herbert Reul, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Cristian Silviu Buşoi, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis şi Mario Pirillo.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Silvia-Adriana Ţicău.

A intervenit Algirdas Šemeta.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate