Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2803(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000158/2011

Predkladané texty :

O-000158/2011 (B7-0435/2011)

Rozpravy :

PV 29/09/2011 - 4
CRE 29/09/2011 - 4

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 29. septembra 2011 - Štrasburg

4. Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci pre energeticky náročné odvetvia (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000158/2011), ktorú položili Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi a Carlo Fidanza pre Komisiu: Usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci pre energeticky náročné odvetvia (B7-0435/2011)

Mario Pirillo rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Algirdas Šemeta (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Cristian Silviu Buşoi v mene skupiny ALDE, Konrad Szymański v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis a Mario Pirillo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia