Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2828(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0525/2011

Rozpravy :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hlasování :

PV 29/09/2011 - 10.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0429

Zápis
Čtvrtek, 29. září 2011 - Štrasburk

10.2. Situace v Palestině (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 a B7-0530/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0525/2011

(nahrazující B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 a B7-0529/2011)

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala a Carmen Romero López za skupinu S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein a Jelko Kacin za skupinu ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2011)0429)

(Návrh usnesení B7-0530/2011 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí