Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2828(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0525/2011

Arutelud :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Hääletused :

PV 29/09/2011 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0429

Protokoll
Neljapäev, 29. september 2011 - Strasbourg

10.2. Olukord Palestiinas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 ja B7-0530/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0525/2011

(asendades B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 ja B7-0529/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto ja Monica Luisa Macovei fraktsiooni PPE nimel,Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala ja Carmen Romero López fraktsiooni S&D nimel
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein ja Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Frieda Brepoels fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0429)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0530/2011 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika