Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2828(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0525/2011

Keskustelut :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Äänestykset :

PV 29/09/2011 - 10.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0429

Pöytäkirja
Torstai 29. syyskuuta 2011 - Strasbourg

10.2. Palestiinan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 ja B7-0530/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0525/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 ja B7-0529/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto ja Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta,Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala ja Carmen Romero López S&D-ryhmän puolesta,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ja Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0429)

(Päätöslauselmaesitys B7-0530/2011 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö