Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2828(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0525/2011

Debatai :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Balsavimas :

PV 29/09/2011 - 10.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0429

Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 29 d. - Strasbūras

10.2. Padėtis Palestinoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 ir B7-0530/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0525/2011

(keičiama B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 ir B7-0529/2011)

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto ir Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu,Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala ir Carmen Romero López S&D frakcijos vardu
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein ir Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms ir Frieda Brepoels Verts/ALE frakcijos vardu;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0429).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0530/2011 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika