Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2828(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0525/2011

Debaty :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Głosowanie :

PV 29/09/2011 - 10.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0429

Protokół
Czwartek, 29 września 2011 r. - Strasburg

10.2. Sytuacja w Palestynie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 i B7-0530/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0525/2011

(zastępujący B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 i B7-0529/2011)

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto i Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE;
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala i Carmen Romero López w imieniu grupy S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Frieda Brepoels w imieniu grupy Verts/ALE;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0429)

(Projekt rezolucji B7-0530/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności