Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2828(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0525/2011

Debatter :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Omröstningar :

PV 29/09/2011 - 10.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0429

Protokoll
Torsdagen den 29 september 2011 - Strasbourg

10.2. Situationen i Palestina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 och B7-0530/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0525/2011

(ersätter B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 och B7-0529/2011)

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto och Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen,Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala och Carmen Romero López för S&D-gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein och Jelko Kacin för ALDE-gruppen;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms och Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0429)

(Resolutionsförslag B7-0530/2011 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy