Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 септември 2011 г. - Страсбург

13. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Положението в Палестина - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Среща на високо равнище за Земята Рио+20 - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Изискване на становище от Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Мароко - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda.

Правна информация - Политика за поверителност