Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 29. září 2011 - Štrasburk

13. Vysvětlení hlasování
CRE

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Situace v Palestině - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Summit Země Rio+20 - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Žádost o stanovisko Soudního dvora ohledně slučitelnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu se Smlouvami - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda.

Právní upozornění - Ochrana soukromí