Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 29. september 2011 - Strasbourg

13. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Situationen i Palæstina - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Rio+20-topmødet - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Anmodning om en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt protokollen til fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er forenelig med traktaterne - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik