Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - Strasbūra

13. Balsojuma skaidrojumi
CRE

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Pervenche Berès ziņojums - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Stāvoklis Palestīnā - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda

Juridisks paziņojums - Privātuma politika