Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 september 2011 - Strasbourg

13. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Situationen i Palestina - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Rio+20-toppmötet - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Framtiden för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Begäran om ett yttrande från domstolen om överensstämmelse med fördragen när det gäller protokollet om partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy