Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 29. september 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik - Määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) muutmine ***I (arutelu)
 4.Suunised energiamahukatele tööstusharudele antava riigiabi kohta (arutelu)
 5.Turvaskannerid (arutelu)
 6.Taotlus: Euroopa Kohtu arvamus ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokolli ühilduvuse kohta aluslepingutega (resolutsiooni ettepanek)
 7.Presidentuuri avaldus
 8.Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamine (kirjalik deklaratsioon)
 9.Tsiviilisikutest sõjainvaliidid (kirjalik deklaratsioon)
 10.Hääletused
  
10.1.Määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) muutmine ***I (hääletus)
  
10.2.Olukord Palestiinas (hääletus)
  
10.3.Rio+20 tippkohtumine (hääletus)
  
10.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tulevik (hääletus)
  
10.5.Taotlus: Euroopa Kohtu arvamus ELi ja Maroko vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokolli ühilduvuse kohta aluslepingutega (hääletus)
 11.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Esitatud dokumendid
 17.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 18.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 20.Järgmiste istungite ajakava
 21.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamine (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Tsiviilisikutest sõjainvaliidid (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (160 kb) Kohalolijate nimekiri (54 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (992 kb) 1 lisa (8 kb) 2 lisa (8 kb) 
 
Protokoll (194 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) Hääletuste tulemused (201 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (529 kb)    
 
Protokoll (232 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletuste tulemused (239 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1046 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika