Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Komiteju un delegāciju sastāvs
 3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne – Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi ***I (debates)
 4.Pamatnostādnes valsts atbalsta jomā attiecībā uz energoietilpīgām rūpniecības nozarēm (debates)
 5.Drošības skeneri (debates)
 6.Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (iesniegts rezolūcijas priekšlikums)
 7.Sēdes vadītāja paziņojums
 8.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide (rakstiska deklarācija)
 9.Civilie kara invalīdi (rakstiska deklarācija)
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi ***I (balsošana)
  10.2.Stāvoklis Palestīnā (balsošana)
  10.3.Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)
  10.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne (balsošana)
  10.5.Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (balsošana)
 11.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Balsojuma skaidrojumi
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 18.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
 1. pielikums. Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums. Civilie kara invalīdi (rakstiska deklarācija)
Protokols (164 kb) Apmeklējumu reģistrs (54 kb)    Balsojumi pēc saraksta (992 kb) 1 Pielikums (8 kb) 2 Pielikums (8 kb) 
 
Protokols (202 kb) Apmeklējumu reģistrs (50 kb) Balsojumu rezultāti (205 kb) Balsojumi pēc saraksta (512 kb)    
 
Protokols (242 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsojumu rezultāti (413 kb) Balsojumi pēc saraksta (1124 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika