Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 29 september 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling commissies en delegaties
 3.Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ***I (debat)
 4.Richtsnoeren betreffende overheidssteun aan energie-intensieve ondernemingen (debat)
 5.Veiligheidsscanners (debat)
 6.Verzoek om een advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Marokko inzake visserij met de Verdragen (ingediende ontwerpresolutie)
 7.Verklaring van de Voorzitter
 8.Oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (schriftelijke verklaring)
 9.Burgers die in een oorlogssituatie gehandicapt zijn geraakt (schriftelijke verklaring)
 10.Stemmingen
  10.1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 1927/2006 tot oprichting van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ***I (stemming)
  10.2.Situatie in Palestina (stemming)
  10.3.Rio +20-top (stemming)
  10.4.Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (stemming)
  10.5.Verzoek om een advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid van het protocol bij de partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Marokko inzake visserij met de Verdragen (stemming)
 11.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Ingekomen stukken
 17.Besluiten inzake bepaalde documenten
 18.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (schriftelijke verklaring)
 Bijlage 2 - Burgers die in een oorlogssituatie gehandicapt zijn geraakt (schriftelijke verklaring)
Notulen (161 kb) Presentielijst (54 kb)    Hoofdelijke stemming (992 kb) Bijlage 1 (8 kb) Bijlage 2 (8 kb) 
 
Notulen (195 kb) Presentielijst (50 kb) Uitslag van de stemming (224 kb) Hoofdelijke stemming (493 kb)    
 
Notulen (242 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (226 kb) Hoofdelijke stemming (1044 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid