Indiċi 
Minuti
PDF 260kWORD 203k
Il-Ħamis, 29 ta' Settembru 2011 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 3.Il-futur tal-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni - Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni ***I (dibattitu)
 4.Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat rigward l-industriji li jużaw ħafna enerġija (dibattitu)
 5.Skeners ta' Sigurtà (dibattitu)
 6.Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Marokk (mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 8.Ħolqien ta' Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (dikjarazzjoni bil-miktub)
 9.Invalidi ċivili tal-gwerra (dikjarazzjoni bil-miktub)
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni ***I (votazzjoni)
  
10.2.Sitwazzjoni fil-Palestina (votazzjoni)
  
10.3.Summit dwar id-Dinja Rio+20 (votazzjoni)
  
10.4.Il-futur tal-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni (votazzjoni)
  
10.5.Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Marokk (votazzjoni)
 11.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Dokumenti mressqa
 17.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 18.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 19.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 20.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 21.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħolqien ta' Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (dikjarazzjoni bil-miktub)
 Anness 2 - Invalidi ċivili tal-gwerra (dikjarazzjoni bil-miktub)


PRESIDENZA: Giles CHICHESTER
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp ALDE, il-Parlament irratifika l-ħatra li ġejja:

Kumitat CONT: Jan Mulder minflok Theodoros Skylakakis.


3. Il-futur tal-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni - Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni ***I (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-futur tal-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès ippreżentat ir-rapport tagħha.

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Frank Engel f'isem il-Grupp PPE, Frédéric Daerden f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Milan Cabrnoch f'isem il-Grupp ECR, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp EFD, Andrew Henry William Brons Membru mhux affiljat, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, dwar il-proċedura tal-mistoqsijiet bil-"karta blu", Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė u Theodor Dumitru Stolojan.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, dan tal-aħħar dwar il-proċedura "catch the eye", Ilda Figueiredo u Seán Kelly, dan ukoll dwar il-proċedura "catch the eye" (il-President wieġbu).

Tkellem Algirdas Šemeta.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Tkellmet Pervenche Berès.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat EMPL, dwar il-futur tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (B7-0521/2011)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.4 tal- Minuti ta' 29.9.2011 u punt 10.1 tal- Minuti ta' 29.9.2011.


4. Linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat rigward l-industriji li jużaw ħafna enerġija (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000158/2011) imressqa minn Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi u Carlo Fidanza, lill-Kummissjoni: Linji ta' gwida fuq l-għajnuna mill-Istat għall-industrji b'konsum għoli tal-enerġija (B7-0435/2011)

Mario Pirillo daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali.

Tkellmu Herbert Reul f'isem il-Grupp PPE, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, Cristian Silviu Buşoi f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis u Mario Pirillo.

Tkellmet skont il-proċedura "catch the eye" Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellem Algirdas Šemeta.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Skeners ta' Sigurtà (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Skeners ta' Sigurtà

Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, u Jacqueline Foster f'isem il-Grupp ECR.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Tkellmu Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Juozas Imbrasas f'isem il-Grupp EFD, Nicole Sinclaire Membru mhux affiljata, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Gesine Meissner, Claude Moraes, Sarah Ludford, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Saïd El Khadraoui, Eva Lichtenberger, Brian Simpson, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Sarah Ludford, Rui Tavares, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Cornelia Ernst u Spyros Danellis, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Jacqueline Foster.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Flašíková Beňová u Ioan Enciu.

Tkellem Algirdas Šemeta.

Id-dibattitu ngħalaq.


6. Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Marokk (mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa)

Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Marokk

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa, skont l-Artikolu 90(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund u Cecilia Wikström, għal talba għal opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibbiltà, mat-Trattati, tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija tas-Sajd bejn l-UE u l-Marokk (B7-0519/2011).

Votazzjoni: punt 10.5 tal- Minuti ta' 29.9.2011.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.40
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00)

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

7. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President, f'isem il-Parlament, għamel dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja li bis-saħħa tagħha talab lill-awtoritajiet Sirjani jilliberaw minnufih lill-priġunieri kollha detenuti arbitrarjament fil-pajjiż, b'mod partikolari lill-psikanalista Sirjana Rafah Nached.


8. Ħolqien ta' Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0025/2011 ippreżentata mill-Membri Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin u Vittorio Prodi dwar il-ħolqien ta' Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji tagħha u tiġi ppubblikata fit-Testi adottati ta' din is-seduta (__[A173177]__) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 1).

Tkellem Georgios Koumoutsakos.


9. Invalidi ċivili tal-gwerra (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 0021/2011 ippreżentata mill-Membri Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin u Jutta Steinruck dwar l-invalidi ċivili tal-gwerra ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. Għalhekk, skont l-Artikolu 123(3) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, se titressaq lid-destinatarji tagħha u tiġi ppubblikata fit-Testi adottati ta' din is-seduta (P7_TA(2011)0433) waqt li l-ismijiet tal-firmatarji jiġu indikati fil-Minuti (ara l-Anness 2).

Tkellem Jelko Kacin.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata (P7_TA(2011)0428)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0428)


10.2. Sitwazzjoni fil-Palestina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 u B7-0530/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0525/2011

(flok B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 u B7-0529/2011)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto u Monica Luisa Macovei f'isem il-Grupp PPE,Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala u Carmen Romero López f'isem il-Grupp S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein u Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms u Frieda Brepoels f'isem il-Grupp Verts/ALE;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas u Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Adottata (P7_TA(2011)0429)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0530/2011 waqgħet.)


10.3. Summit dwar id-Dinja Rio+20 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0522/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0430)

Intervent

Jo Leinen ressaq emenda orali għall-paragrafu 8, li ġiet aċċettata.


10.4. Il-futur tal-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0521/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0431)


10.5. Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Marokk (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0519/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Rifjutata

Intervent

Andrew Duff (awtur) qabel il-votazzjoni.


11. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet komuni li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (Riformulazzjoni) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti 'l barra mill-Unjoni u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 633/2009/KE (12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD))
irreferut responsabbli: BUDG

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 30 ta' Settembru 2011.


12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Sitwazzjoni fil-Palestina - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Summit dwar id-Dinja Rio+20 - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Il-futur tal-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Protokoll dwar il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Marokk - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-Grupp ALDE, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat CONT: Vincenzo Iovine minflok Giommaria Uggias

Kumitat TRAN: Giommaria Uggias minflok Vincenzo Iovine


16. Dokumenti mressqa

Dawn id-dokumenti kienu preżentati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dħul gradwali aċċelerat ta' rekwiżiti ta' buq doppju jew ta' disinn ekwivalenti għal tankers taż-żejt b'buq wieħed (Riformulazzjoni) (COM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli:

TRAN

opinjoni:

JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 36/2011 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0078/2011 - C7-0271/2011 - 2011/2211(GBD))

irreferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein, ir-Renju tan-Norveġja u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-parteċipazzjoni ta’ dawk l-Istati fix-xogħol tal-kumitati li jassistu lill-Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni, applikazzjoni u żvilupp tal-acquis ta' Schengen (07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE))

irreferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET


17. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- L-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (2011/2191(INI))
(opinjoni: AFCO, ENVI, EMPL, BUDG)

- Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja fl-2010 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2011/2185(INI))
(opinjoni: DEVE)

Kumitat BUDG

- Il-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u dwar il-ġestjoni finanzjarja soda (2011/2184(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, JURI, CONT, REGI)

Kumitat CONT

- Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2010 (2011/2186(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI, ECON)

Kumitat DEVE

- L-impatt fuq l-għoti ta' għajnuna tad-devoluzzjoni tal-ġestjoni tal-għajnuna esterna tal-Kummissjoni mill-kwartieri ġenerali tagħha għad-delegazzjonijiet tagħha (2011/2192(INI))
(opinjoni: AFET, ENVI, CONT)

Kumitat ENVI

- Ir-rieżami tas-6 Programm ta' Azzjoni Ambjentali u l-istabbiliment tal-prijoritajiet għas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali (2011/2194(INI))
(opinjoni: ITRE, REGI)

- Id-donazzjoni volontarja u b'xejn ta' tessuti u ċelluli (2011/2193(INI))
(opinjoni: ITRE, JURI, IMCO)

Kumitat FEMM

- Is-sitwazzjoni tan-nisa fi żmien ta' gwerra (2011/2198(INI))
(opinjoni: AFET, DEVE)

- In-nisa u t-tibdil fil-klima (2011/2197(INI))
(opinjoni: DEVE, ENVI)

Kumitat REGI

- Ir-rwol tal-Politika ta' Koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Istrateġija UE 2020 (2011/2195(INI))
(opinjoni: BUDG, ITRE)

Kumitat TRAN

- Il-futur tal-ajruporti reġjonali u tas-servizzi tal-ajru fl-UE (2011/2196(INI))
(opinjoni: REGI)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar politika konsistenti fil-konfront ta’ reġimi awtoritarji, li kontrihom l-UE tapplika miżuri ristrettivi, meta l-mexxejja tagħhom jeżerċitaw l-interessi personali u kummerċjali tagħhom fi ħdan il-fruntieri tal-UE (2011/2187(INI))

Kumitati assoċjati

Kumitat DEVE

- L-impatt fuq l-għoti ta' għajnuna tad-devoluzzjoni tal-ġestjoni tal-għajnuna esterna tal-Kummissjoni mill-kwartieri ġenerali tagħha għad-delegazzjonijiet tagħha (2011/2192(INI))
(opinjoni: AFET, ENVI)
Kumitati assoċjati DEVE, CONT
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 22.09.2011)

Kumitat ECON

- Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (COM(2011)0142 - C7-0085/2011 - 2011/0062(COD))
(opinjoni: JURI)
Kumitati assoċjati ECON, IMCO
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 22.09.2011)

Kumitat FEMM

- Is-sitwazzjoni tan-nisa fi żmien ta' gwerra (2011/2198(INI))
(opinjoni: AFET)
Kumitati assoċjati FEMM, DEVE
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 22.09.2011)

Kumitat JURI

- Qafas ta' Governanza Korporattiva għall-kumpaniji Ewropej (2011/2181(INI))
(opinjoni: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO)
Kumitati assoċjati JURI, ECON
(B'segwitu għad-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 22.09.2011)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat BUDG

- Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimmodifika l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: AFCO

Kumitat DEVE

- L-opportunitajiet tas-sajd u l-kumpens finanzjarju previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Marokk (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))
irreferut responsabbli: PECH
opinjoni: DEVE, BUDG

Kumitat AFET

- Evoluzzjoni tal-Istrateġiji Makroreġjonali tal-UE: Prassi Attwali u Prospettivi Futuri, b'mod partikolari fil-Mediterran (2011/2179(INI))
irreferut responsabbli: REGI
opinjoni: CULT, AFET


18. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

323

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

204

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

139

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

168

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

48

0031/2011

Giovanni Collino

16

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

91

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

59

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

72

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

209

0036/2011

Valdemar Tomaševski

31

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

159

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

48

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

36

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

40


19. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


20. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 12 ta' Ottubru 2011 u 13 ta' Ottubru 2011.


21. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


Anness 1 - Ħolqien ta' Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-Miktub nru 0025/2011 ippreżentata mill-Membri Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin u Vittorio Prodi dwar il-ħolqien ta' Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (punt 8 tal- Minuti ta' 29.9.2011 u P7_TA(2011)0432) iffirmata minn 381 Membru.

Damien Abad, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Brice Hortefeux, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Judith A. Merkies, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Anness 2 - Invalidi ċivili tal-gwerra (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-Miktub 0021/2011 ippreżentata mill-Membri Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin u Jutta Steinruck dwar l-invalidi ċivili tal-gwerra (punt 9 tal- Minuti ta' 29.9.2011 u P7_TA(2011)0433) iffirmata minn 394 Membru.

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ivars Godmanis, Robert Goebbels, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Martin Schulz, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Guy Verhofstadt, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Avviż legali - Politika tal-privatezza