Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0806(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0337/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0337/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/10/2011 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0437

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011 - Βρυξέλλες

6.4. Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [14862/2011 - C7-0312/2011- 2011/0806(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sharon Bowles (A7-0337/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.10.2011)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0437)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου