Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Käibemaksu tulevik (arutelu)
 4.USA tööhõivekava "American Jobs Act" (arutelu)
 5.Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 6.Hääletused
  
6.1.ELi ja Cabo Verde vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.2.Kindlustuse tagamise skeemid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.3.Käibemaksu tulevik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.4.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (hääletus)
  
6.5.ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***II (hääletus)
  
6.6.Täiendavate aktsiate märkimine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga kapitalis ***I (hääletus)
  
6.7.ÜRO tulirelvade protokolli artikli 10 rakendamine ning tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevate meetmete kehtestamine ***I (hääletus)
  
6.8.Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ***I (lõpphääletus)
  
6.9.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (23. oktoober 2011) (hääletus)
  
6.10.Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga (hääletus)
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 8.Volituste kontrollimine
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine
Protokoll (137 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (255 kb) 1 lisa (8 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (169 kb) Kohalolijate nimekiri (49 kb) Hääletuste tulemused (114 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (122 kb)    
 
Protokoll (215 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (186 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (408 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika