Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 13. októbra 2011 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Budúcnosť DPH (rozprava)
 4.Americký zákon o tvorbe pracovných miest (rozprava)
 5.Riadenie populácie psov v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 6.Hlasovanie
  6.1.Dohoda o určitých aspektoch leteckých služieb medzi EÚ a Kapverdmi *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Systémy poistných záruk (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Budúcnosť DPH (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (hlasovanie)
  6.5.Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie ***II (hlasovanie)
  6.6.Upísanie ďalších podielov na kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Európskou úniou ***I (hlasovanie)
  6.7.Vykonávanie článku 10 protokolu Organizácie Spojených národov o strelných zbraniach a ustanovujúceho opatrenia týkajúce sa povolenia na vývoz, dovoz a prepravu strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva ***I (hlasovanie)
  6.8.Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k EÚ ***I (záverečné hlasovanie)
  6.9.Príprava zasadnutia Európskej rady (23. októbra 2011) (hlasovanie)
  6.10.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Schengenu (hlasovanie)
 7.Pozícia Rady v prvom čítaní
 8.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predložené dokumenty
 12.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Riadenie populácie psov v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
Zápisnica (138 kb) Prezenčná listina (57 kb)    Hlasovania podľa mien (255 kb) Príloha 1 (8 kb) Príloha 2 (7 kb) 
 
Zápisnica (187 kb) Prezenčná listina (49 kb) Výsledky hlasovaní (117 kb) Hlasovania podľa mien (144 kb)    
 
Zápisnica (237 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (365 kb) Hlasovania podľa mien (476 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia