Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 13 oktober 2011 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Mervärdesskattens framtid (debatt)
 4.Amerikanska ”Jobs Act” (debatt)
 5.Hantering av hundbeståndet inom Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 6.Omröstning
  6.1.Avtal EU/Kap Verde om vissa luftfartsaspekter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Försäkringsgarantisystem (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Mervärdesskattens framtid (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (omröstning)
  6.5.EU-garanti till EIB mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför EU ***II (omröstning)
  6.6.EU:s tecknande av nya kapitalandelar i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) ***I (omröstning)
  6.7.Genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om skjutvapen och införande av exporttillstånd samt import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition ***I (omröstning)
  6.8.Särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till EU:s stabiliserings- och associeringsprocess ***I (slutomröstning)
  6.9.Förberedelse inför Europeiska rådets möte (den 23 oktober 2011) (omröstning)
  6.10.Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet (omröstning)
 7.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 8.Valprövning
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Hantering av hundbeståndet inom Europeiska unionen (skriftlig förklaring)
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion
Protokoll (140 kb) Närvarolista (57 kb)    Omröstningar med namnupprop (255 kb) Bilaga 1 (9 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (174 kb) Närvarolista (49 kb) Omröstningsresultat (116 kb) Omröstningar med namnupprop (122 kb)    
 
Protokoll (221 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (173 kb) Omröstningar med namnupprop (411 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy