Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2048(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0326/2011

Внесени текстове :

A7-0326/2011

Разисквания :

PV 24/10/2011 - 14
CRE 24/10/2011 - 14

Гласувания :

PV 25/10/2011 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0454

Протокол
Понеделник, 24 октомври 2011 г. - Страсбург

14. Модернизиране на обществените поръчки (разискване)
CRE

Доклад относно модернизирането на обществените поръчки [2011/2048(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Heide Rühle (A7-0326/2011)

Heide Rühle направи представянето.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Kader Arif (докладчик по становището на комисията INTA), Bart Staes (докладчик по становището на комисията CONT), Julie Girling (докладчик по становището на комисията EMPL), Åsa Westlund (докладчик по становището на комисията ENVI), Vicky Ford (докладчик по становището на комисията ITRE), Ramona Nicole Mănescu (докладчик по становището на комисията REGI), Frank Engel, от името на групата PPE, Bernadette Vergnaud, от името на групата S&D, Michael Theurer, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Andreas Schwab, Marc Tarabella, Edvard Kožušník, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Pervenche Berès, Amalia Sartori, António Fernando Correia De Campos, Regina Bastos и Toine Manders.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, María Irigoyen Pérez, João Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Judith A. Merkies и Niki Tzavela.

Изказаха се: Michel Barnier и Heide Rühle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от Протокола от 25 октомври 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност