Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2048(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0326/2011

Teksty złożone :

A7-0326/2011

Debaty :

PV 24/10/2011 - 14
CRE 24/10/2011 - 14

Głosowanie :

PV 25/10/2011 - 8.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0454

Protokół
Poniedziałek, 24 października 2011 r. - Strasburg

14. Modernizacja polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych [2011/2048(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Heide Rühle (A7-0326/2011)

Heide Rühle dokonała prezentacji.

Głos zabrał Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Kader Arif (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Bart Staes (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Julie Girling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Åsa Westlund (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Vicky Ford (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Ramona Nicole Mănescu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Frank Engel w imieniu grupy PPE, Bernadette Vergnaud w imieniu grupy S&D, Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Andreas Schwab, Marc Tarabella, Edvard Kožušník, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Pervenche Berès, Amalia Sartori, António Fernando Correia De Campos, Regina Bastos i Toine Manders.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, María Irigoyen Pérez, João Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Judith A. Merkies i Niki Tzavela.

Głos zabrali: Michel Barnier i Heide Rühle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 25.10.2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności