Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2048(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0326/2011

Predkladané texty :

A7-0326/2011

Rozpravy :

PV 24/10/2011 - 14
CRE 24/10/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 25/10/2011 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0454

Zápisnica
Pondelok, 24. októbra 2011 - Štrasburg

14. Modernizácia verejného obstarávania (rozprava)
CRE

Správa o modernizácii verejného obstarávania [2011/2048(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Heide Rühle (A7-0326/2011)

Heide Rühle uviedla správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kader Arif ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Bart Staes (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Julie Girling (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Åsa Westlund (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Vicky Ford (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Ramona Nicole Mănescu (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Frank Engel v mene skupiny PPE, Bernadette Vergnaud v mene skupiny S&D, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Mikael Gustafsson v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Andreas Schwab, Marc Tarabella, Edvard Kožušník, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Pervenche Berès, Amalia Sartori, António Fernando Correia De Campos, Regina Bastos a Toine Manders.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, María Irigoyen Pérez, João Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Judith A. Merkies a Niki Tzavela.

Vystúpili: Michel Barnier a Heide Rühle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10. zápisnice z 25. októbra 2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia