Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2820(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000188/2011 (B7-0624/2011)

Arutelud :

PV 24/10/2011 - 15
CRE 24/10/2011 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Esmaspäev, 24. oktoober 2011 - Strasbourg

15. Väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”, kriis ja VKEd (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000188/2011), mille esitas(id) Mara Bizzotto, Niki Tzavela ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Euroopa väikeettevõtlusalgatus "Small Business Act", kriis ja VKEd (B7-0624/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000276/2011), mille esitas(id) Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Michael Theurer ja Andrea Zanoni fraktsiooni ALDE nimel, komisjonile: Puuduste kõrvaldamine VKE-testi rakendamisel (B7-0638/2011)

Niki Tzavela esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0624/2011.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Michael Theurer esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0638/2011.

Michel Barnier (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Bendt Bendtsen fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Pat the Cope Gallagher, Evžen Tošenovský, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Amalia Sartori, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Kay Swinburne ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Sõna võttis Michel Barnier.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika