Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Esityslista
 5.EU-ohjausjakso 2011 – ensimmäiset kokemukset (keskustelu)
 6.Vastuuvapaus 2009: neuvosto (keskustelu)
 7.Komission kyselytunti
 8.Äänestykset
  8.1.Lisätalousarvioesitys nro 5/2011, pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X - Euroopan ulkosuhdehallinto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.Vastuuvapaus 2009: Euroopan poliisiakatemia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.3.Vastuuvapaus 2009: Euroopan lääkevirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.4.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.5.Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.6.Vastuuvapaus 2009: neuvosto (äänestys)
  8.7.Direktiivin 2000/25/EY muuttaminen päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta ***I (äänestys)
  8.8.Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I (äänestys)
  8.9.Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 (äänestys)
  8.10.Julkisten hankintojen uudistaminen (äänestys)
  8.11.Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen (äänestys)
  8.12.Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi (äänestys)
  8.13.Maailmantalouden hallinta (äänestys)
  8.14.Yksinhuoltajaäitien tilanne (äänestys)
  8.15.Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa (äänestys)
  8.16.Avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason foorumi (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Talouskriisiä koskevien neuvottelujen tilanne Eurooppa-neuvostossa (keskustelu)
 13.Talouskriisistä johtuva irtisanomisten aalto Euroopassa, erityisesti Arcelorilla ja Nokialla (keskustelu)
 14.Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma (keskustelu)
 15.Äitiysvapaadirektiivin nykytilanne (keskustelu)
 16.Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä * - Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Sveitsin kanssa tekemät verosopimukset (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (225 kb) Läsnäololista (61 kb)    Nimenhuutoäänestykset (1082 kb) 
 
Pöytäkirja (216 kb) Läsnäololista (50 kb) Äänestysten tulokset (265 kb) Nimenhuutoäänestykset (534 kb) 
 
Pöytäkirja (236 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (461 kb) Nimenhuutoäänestykset (1109 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö