Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 25 października 2011 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Porządek dnia
 5.Europejski semestr 2011: pierwsze wnioski (debata)
 6.Absolutorium 2009: Rada (debata)
 7.Tura pytań do Komisji
 8.Głosowanie
  8.1.Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2011 – sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Absolutorium za rok 2009: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Absolutorium za rok 2009: Europejska Agencja Leków (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Opony pojazdów silnikowych i ich przyczep ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych, handlowych i rodzinnych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Absolutorium 2009: Rada (głosowanie)
  8.7.Zastosowanie etapów emisji zanieczyszczeń do ciągników o wąskim rozstawie kół ***I (głosowanie)
  8.8.Przepisy dotyczące silników wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej” ***I (głosowanie)
  8.9.Mobilność i integracja osób niepełnosprawnych (głosowanie)
  8.10.Modernizacja polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych (głosowanie)
  8.11.Wspieranie mobilności pracowników (głosowanie)
  8.12.Proces wzajemnej oceny przewidziany w dyrektywie usługowej (głosowanie)
  8.13.Światowy ład gospodarczy (głosowanie)
  8.14.Sytuacja samotnych matek (głosowanie)
  8.15.Przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej (głosowanie)
  8.16.Forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Aktualna sytuacja w zakresie negocjacji Rady Europejskiej dotyczących kryzysu gospodarczego (debata)
 13.Fala zwolnień z pracy w Europie w wyniku kryzysu gospodarczego, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw ARCELOR i Nokia (debata)
 14.Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (debata)
 15.Aktualna sytuacja odnosząca się do dyrektywy dotyczącej urlopu macierzyńskiego (debata)
 16.Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich * - Zgodność porozumień w sprawie podatków, zawartych między Niemcami i Wielką Brytanią a Szwajcarią, z dyrektywą w sprawie podatku od oszczędności (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (225 kb) Lista obecności (61 kb)    Głosowanie imienne (1082 kb) 
 
Protokół (248 kb) Lista obecności (50 kb) Wyniki głosowania (273 kb) Głosowanie imienne (536 kb) 
 
Protokół (252 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (478 kb) Głosowanie imienne (1108 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności