Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 236kWORD 216k
Tiistai 25. lokakuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Esityslista
 5.EU-ohjausjakso 2011 – ensimmäiset kokemukset (keskustelu)
 6.Vastuuvapaus 2009: neuvosto (keskustelu)
 7.Komission kyselytunti
 8.Äänestykset
  8.1.Lisätalousarvioesitys nro 5/2011, pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X - Euroopan ulkosuhdehallinto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.2.Vastuuvapaus 2009: Euroopan poliisiakatemia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.3.Vastuuvapaus 2009: Euroopan lääkevirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.4.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.5.Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  8.6.Vastuuvapaus 2009: neuvosto (äänestys)
  8.7.Direktiivin 2000/25/EY muuttaminen päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta ***I (äänestys)
  8.8.Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I (äänestys)
  8.9.Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 (äänestys)
  8.10.Julkisten hankintojen uudistaminen (äänestys)
  8.11.Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen (äänestys)
  8.12.Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi (äänestys)
  8.13.Maailmantalouden hallinta (äänestys)
  8.14.Yksinhuoltajaäitien tilanne (äänestys)
  8.15.Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa (äänestys)
  8.16.Avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason foorumi (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Talouskriisiä koskevien neuvottelujen tilanne Eurooppa-neuvostossa (keskustelu)
 13.Talouskriisistä johtuva irtisanomisten aalto Euroopassa, erityisesti Arcelorilla ja Nokialla (keskustelu)
 14.Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma (keskustelu)
 15.Äitiysvapaadirektiivin nykytilanne (keskustelu)
 16.Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä * - Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Sveitsin kanssa tekemät verosopimukset (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta (KOM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, BUDG, ITRE, CONT, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) (KOM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, AGRI, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta yhtymien perustamisen ja toteuttamisen selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi (KOM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

DEVE, EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (KOM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (KOM(2011)0607 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (KOM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista (KOM(2011)0635 - C7-0329/2011 - 2011/0284(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON, IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen kumintutkimusryhmän muutetun perussäännön ja muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta (13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Määrärahasiirtoesitys DEC 45/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0087/2011 - C7-0333/2011 - 2011/2261(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugali) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o1083/2006 kumoamisesta (KOM(2011)0615 - C7-0335/2011 - 2011/0276(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä (KOM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 muuttamisesta viljelijöille vuonna 2013 myönnettävien suorien tukien soveltamisen osalta (KOM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta tilatukijärjestelmän ja viininviljelijöille myönnettävän tuen osalta (KOM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) (KOM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen (KOM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta (KOM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (H.G. WESSBERG – SE) (N7-0092/2011 [[01]] - C7-0342/2011 - 2011/0807(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (J-F. CORONA RAMÓN – ES) (N7-0092/2011 [[02]] - C7-0343/2011 - 2011/0808(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (V. CALDEIRA – PT) (N7-0092/2011 [[03]] - C7-0344/2011 - 2011/0809(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (H. OTBO – DK) (N7-0092/2011 [[04]] - C7-0345/2011 - 2011/0810(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (V. ITÄLÄ – FI) (N7-0092/2011 [[05]] - C7-0346/2011 - 2011/0811(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (K. CARDIFF – IE) (N7-0092/2011 [[06]] - C7-0347/2011 - 2011/0812(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (P. RUSSO – IT) (N7-0092/2011 [[07]] - C7-0348/2011 - 2011/0813(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Uuden jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (K. PINXTEN – BE) (N7-0092/2011 [[08]] - C7-0349/2011 - 2011/0814(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä koskevien tiettyjen säännösten osalta (KOM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Euroopan komissio - Euroopan unionin tilinpäätös - varainhoitovuosi 2010 - Euroopan tasa-arvoinstituutti (KOM(2011)0473 [[40]] - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Euroopan komissio – Euroopan unionin tilinpäätös – varainhoitovuosi 2010 – ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council) (KOM(2011)0473 [[41]] - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 43/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 44/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta (KOM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG, JURI, IMCO

- Määrärahasiirtoesitys DEC 37/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Tiibet, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhat

- Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta Tiibetistä, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhista (B7-0540/2011)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta Tiibetistä, erityisesti nunnien ja munkkien polttoitsemurhista (B7-0546/2011)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Tiibetistä, myös nunnien ja munkkien polttoitsemurhista (B7-0561/2011)

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica ja Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta Tiibetistä, myös nunnien ja munkkien polttoitsemurhista (B7-0563/2011)

- Thomas Mann, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Tiibetistä (B7-0564/2011).

II.   Bahrain

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Bahrainista (B7-0541/2011)

- Charles Tannock, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Bahrainin tilanteesta (B7-0556/2011)

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Bahrainin tilanteesta (B7-0558/2011)

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta Bahrainista (B7-0559/2011)

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta Bahrainista (B7-0560/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Bahrainista (B7-0562/2011)

III.   Rafah Nashidin tapaus Syyriassa

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta Rafah Nashidin tapauksesta Syyriassa (B7-0565/2011)

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Rafah Nashidin tapauksesta Syyriassa (B7-0566/2011)

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta Rafah Nashidin tapauksesta Syyriassa (B7-0567/2011)

- Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta Rafah Nashidin tapauksesta Syyriassa (B7-0568/2011)

- Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta Rafah Nashidin tapauksesta Syyriassa (B7-0569/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta Rafah Nashidin tapauksesta Syyriassa (B7-0570/2011).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


4. Esityslista

Puhemies totesi, että neuvosto ja komissio ovat ilmoittaneet, etteivät ne aio olla läsnä esityslistalle eilen lisätyssä keskustelussa (istunnon pöytäkirja 24.10.2011, kohta 11) neuvoston ja komission julkilausumista talouskriisiä koskevien neuvottelujen tilanteesta Eurooppa-neuvostossa (esityslistan 122 kohta). Puhemies esitti näin ollen, että keskustelun otsikkoa muutetaan seuraavasti: "Parlamentin puhemiehen julkilausuma talouskriisiä koskevien neuvottelujen tilanteesta", ja sen jälkeen poliittiset ryhmät käyttävät puheenvuoron.

Puhemies totesi, että tätä ehdotusta ei vastustettu.


5. EU-ohjausjakso 2011 – ensimmäiset kokemukset (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000219/2011) Sharon Bowles ja Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU-ohjausjakso 2011 - ensimmäiset kokemukset (B7-0625/2011)

Suullinen kysymys (O-000220/2011) Sharon Bowles ja Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: EU-ohjausjakso 2011 - ensimmäiset kokemukset (B7-0626/2011)

Sharon Bowles ja Pervenche Berès esittelivät suulliset kysymykset.

Jacek Dominik (neuvoston puheenjohtaja) ja John Dalli (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Anni Podimata S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Burkhard Balz, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Vicky Ford, Andreas Mölzer, Marianne Thyssen, George Sabin Cutaş, Olle Schmidt, Andrew Henry William Brons, Diogo Feio, Olle Ludvigsson, Theodor Dumitru Stolojan ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Liisa Jaakonsaari, Ilda Figueiredo, Andreas Schwab, Csaba Sándor Tabajdi ja Marisa Matias.

Puheenvuorot: John Dalli ja Jacek Dominik.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Vastuuvapaus 2009: neuvosto (keskustelu)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka II – Neuvosto [C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

Crescenzio Rivellini esitteli laatimansa mietinnön.

John Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Jens Geier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Søren Bo Søndergaard, Theodoros Skylakakis ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Søren Bo Søndergaard GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, Monika Hohlmeier, Inés Ayala Sender, Richard Ashworth, Monica Luisa Macovei ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Flašíková Beňová ja Jan Mulder.

Puheenvuorot: John Dalli, Jacek Dominik (neuvoston puheenjohtaja) ja Crescenzio Rivellini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.6.


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

7. Komission kyselytunti

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 12 painopistealuetta ja niiden lisäksi toteutettavat toimet

Komission jäsenet Michel Barnier ja John Dalli sekä komission varapuhemies Neelie Kroes

Michel Barnier, John Dalli ja Neelie Kroes vastasivat seuraavien jäsenten esittämiin kysymyksiin:
Dagmar Roth-Behrendt, Sarah Ludford, Danuta Jazłowiecka, Louis Grech, Wim van de Camp, Emilie Turunen, Sylvana Rapti, Simon Busuttil, Morten Løkkegaard, Malcolm Harbour, Raffaele Baldassarre, George Sabin Cutaş, Nikolaos Chountis, Constance Le Grip, Christel Schaldemose, Pablo Arias Echeverría, Mitro Repo, Claudio Morganti ja Seán Kelly.

Komission kyselytunti päättyi.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä "Äänestysten tulokset".

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Franz Obermayr käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että parlamentin rakennusten ulkopuolella oli Egyptin kristityn koptivähemmistön edustajien rauhanomainen mielenosoitus.


8.1. Lisätalousarvioesitys nro 5/2011, pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X - Euroopan ulkosuhdehallinto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Helga Trüpel (A7-0346/2011)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0445)

Puheenvuoro:

Jacek Dominik (neuvoston puheenjohtaja) äänestyksen tuloksesta.


8.2. Vastuuvapaus 2009: Euroopan poliisiakatemia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 [C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Georgios Stavrakakis (A7-0330/2011)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä oli lykätty 10. toukokuuta 2011 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 10.5.2011, kohta 9.5).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSEHDOTUKSET ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0446)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin.


8.3. Vastuuvapaus 2009: Euroopan lääkevirasto (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 [C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Georgios Stavrakakis (A7-0329/2011)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä oli lykätty 10. toukokuuta 2011 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 10.5.2011, kohta 11.9).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSEHDOTUKSET ja PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0447)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin.


8.4. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaat ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (kodifikaatio) [KOM(2011)0120 - C7-0071/2011 - 2011/0053(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A7-0349/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0448)


8.5. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa [2011/2117(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A7-0343/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0449)


8.6. Vastuuvapaus 2009: neuvosto (äänestys)

Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka II – Neuvosto [C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä oli lykätty 10. toukokuuta 2011 pidetyssä istunnossa (istunnon pöytäkirja 10.5.2011, kohta 11.4).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0450)

Vastuuvapaus evättiin. Työjärjestyksen liitteen VI 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti muodollinen ehdotus kyseisen vuoden tilien päättämisestä esitetään myöhemmällä istuntojaksolla.

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0450)

Puheenvuoro:

Inés Ayala Sender esitti johdanto-osan C kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.7. Direktiivin 2000/25/EY muuttaminen päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta päästövaiheiden kapearaiteisiin traktoreihin soveltamisen osalta [KOM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Salvatore Tatarella (A7-0282/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0451)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0451)


8.8. Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 97/68/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja moottoreita koskevien säännösten osalta [KOM(2010)0362 - C7-0171/2010 - 2010/0195(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A7-0080/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0452)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0452)


8.9. Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 (äänestys)

Mietintö vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 [2010/2272(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0453)


8.10. Julkisten hankintojen uudistaminen (äänestys)

Mietintö julkisten hankintojen uudistamisesta [2011/2048(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Heide Rühle (A7-0326/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0454)


8.11. Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen (äänestys)

Mietintö työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä Euroopan unionissa [2010/2273(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0455)

Puheenvuoro:

Vilija Blinkevičiūtė esitti 7 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


8.12. Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi (äänestys)

Mietintö palveludirektiivin mukaisesta keskinäisestä arvioinnista [2011/2085(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0456)


8.13. Maailmantalouden hallinta (äänestys)

Mietintö maailmantalouden hallinnasta [2011/2011(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0457)


8.14. Yksinhuoltajaäitien tilanne (äänestys)

Mietintö yksinhuoltajaäitien tilanteesta [2011/2049(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0317/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0458)

Puheenvuoro:

Barbara Matera (esittelijä) ennen äänestystä.


8.15. Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa (äänestys)

Mietintö järjestäytyneestä rikollisuudesta Euroopan unionissa [2010/2309(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0459)

Puheenvuoro:

Sonia Alfano (esittelijä) ennen äänestystä; hän pyysi myös äänestyksen toimittamista nimenhuutoäänestyksenä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.16. Avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason foorumi (äänestys)

Mietintö avun tuloksellisuutta käsittelevästä neljännestä korkean tason foorumista [2011/2145(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0460)

Puheenvuoro:

Cristian Dan Preda (esittelijä) esitti 5 kohtaan suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

Cristian Dan Preda peruutti johdanto-osan J kappaletta koskevan suullisen tarkistuksen.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Diana Wallis - A7-0343/2011
Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Iva Zanicchi

Mietintö Crescenzio Rivellini - A7-0328/2011
Jens Geier

Mietintö Salvatore Tatarella - A7-0282/2011
Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Peter Jahr

Mietintö Sirpa Pietikäinen - A7-0080/2011
Alfredo Antoniozzi

Mietintö Ádám Kósa - A7-0263/2011
Cristina Gutiérrez-Cortines, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Licia Ronzulli, Csaba Sógor, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Seán Kelly

Mietintö Heide Rühle - A7-0326/2011
Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Marek Józef Gróbarczyk, Mario Pirillo, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan, Glenis Willmott, Seán Kelly

Mietintö Traian Ungureanu - A7-0258/2011
Elena Băsescu, Izaskun Bilbao Barandica, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mietintö Małgorzata Handzlik - A7-0324/2011
Adam Bielan

Mietintö Gunnar Hökmark - A7-0323/2011
Paolo Bartolozzi, Seán Kelly

Mietintö Barbara Matera - A7-0317/2011
Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitar Stoyanov, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Seán Kelly, Christa Klaß

Mietintö Sonia Alfano - A7-0333/2011
Mario Pirillo, Roberta Angelilli

Mietintö Cristian Dan Preda - A7-0313/2011
Roberta Angelilli


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Catherine Grèze on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Talouskriisiä koskevien neuvottelujen tilanne Eurooppa-neuvostossa (keskustelu)

Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma: Talouskriisiä koskevien neuvottelujen tilanne Eurooppa-neuvostossa

Puhemies antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Verts/ALE-ryhmän puolesta Rebecca Harms, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nikolaos Chountis, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Angelika Werthmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Talouskriisistä johtuva irtisanomisten aalto Euroopassa, erityisesti Arcelorilla ja Nokialla (keskustelu)

Komission julkilausuma: Talouskriisistä johtuva irtisanomisten aalto Euroopassa, erityisesti Arcelorilla ja Nokialla

László Andor (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Anne Delvaux PPE-ryhmän puolesta, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta ja Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacky Hénin GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Bufton EFD-ryhmän puolesta, Lena Kolarska-Bobińska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Frédéric Daerden, Frédérique Ries, Martin Callanan, Philippe Lamberts, Paul Murphy ja Astrid Lulling, Corina Creţu, Charles Goerens, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Traian Ungureanu, Jutta Steinruck, Diana Wallis, Claude Turmes, Véronique De Keyser, Elisabeth Schroedter, Catherine Trautmann ja Bruno Gollnisch.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Danuta Jazłowiecka, Iosif Matula, Csaba Sógor, Ioan Enciu, Antonio Masip Hidalgo, Vasilica Viorica Dăncilă, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica ja Ilda Figueiredo.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma (keskustelu)

Mietintö uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmasta [2011/2067(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Regina Bastos (A7-0320/2011)

Regina Bastos esitteli laatimansa mietinnön.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Niki Tzavela (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monika Smolková (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Katarína Neveďalová (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Malika Benarab-Attou, Gabriele Zimmer, Nikolaos Salavrakos, Diane Dodds, Heinz K. Becker, Maria Badia i Cutchet, Hannu Takkula, Tomasz Piotr Poręba, Jaroslav Paška, Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Tadeusz Cymański, Alajos Mészáros, Edite Estrela, Erminia Mazzoni, Sergio Gutiérrez Prieto, Elisabeth Morin-Chartier ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Sylvana Rapti, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Evelyn Regner, Proinsias De Rossa ja Silvia Costa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Janusz Władysław Zemke, Jan Kozłowski, Mitro Repo, Seán Kelly, Vilija Blinkevičiūtė ja Giancarlo Scottà.

Puheenvuorot: László Andor (komission jäsen) ja Regina Bastos.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2011, kohta 8.7.


15. Äitiysvapaadirektiivin nykytilanne (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000184/2011) Edite Estrela FEMM-valiokunnan puolesta neuvostolle: Äitiysvapaadirektiivin nykytilanne (B7-0623/2011)

Edite Estrela esitteli suullisen kysymyksen.

Radosław Mleczko (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta, Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, EFD-ryhmän puolesta Derek Roland Clark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Antonyia Parvanova, Elisabeth Morin-Chartier ja Britta Thomsen.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Norica Nicolai, Franziska Katharina Brantner, Mikael Gustafsson, Anna Záborská, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Christa Klaß, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sylvie Guillaume, Sari Essayah, Mitro Repo, Barbara Matera, Zita Gurmai, Astrid Lulling, Vasilica Viorica Dăncilă, Heinz K. Becker, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati ja Sabine Verheyen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška ja Dimitar Stoyanov.

Radosław Mleczko käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

16. Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä * - Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Sveitsin kanssa tekemät verosopimukset (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (uudelleenlaatiminen) [KOM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A7-0314/2011)

Suullinen kysymys (O-000229/2011) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Sveitsin kanssa tekemien verosopimusten yhteensopivuus säästödirektiivin kanssa (B7-0635/2011)

Sven Giegold esitteli laatimansa mietinnön ja esitteli suullisen kysymyksen.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: PPE-ryhmän puolesta Werner Langen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc S&D-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Olle Schmidt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Bufton EFD-ryhmän puolesta, Astrid Lulling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, Saïd El Khadraoui, Jaroslav Paška ja Sławomir Witold Nitras.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Sven Giegold.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.10.2011, kohta 8.5.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 473.262/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.00.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö