Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. října 2011 - Štrasburk

2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR ) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - lhůta: 15/01/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Směrnice Komise …/…/EU, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - lhůta: 21/01/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - lhůta: 15/01/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o podmínky použití a úrovně použití u chinolinové žluti (E 104), žluti SY (Sunset Yellow FCF, Gelborange S) (E 110) a Ponceau 4R, košenilové červeně A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - lhůta: 21/01/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise o jednostranném zahrnutí dodatečných skleníkových plynů a činností Itálií do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii podle článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Pouze italské znění je závazné) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - lhůta: 19/01/2012)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU), kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - lhůta: 18/11/2011)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise (EU) č. …/.. o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde přístup do vozidla a jeho ovladatelnost, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - lhůta: 24/01/2012)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO

Právní upozornění - Ochrana soukromí