Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. oktoober 2011 - Strasbourg

2. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - tähtaeg: 15/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) I lisa (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - tähtaeg: 21/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - tähtaeg: 15/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa kinoliinkollase (E 104), päikeseloojangukollase FCF/punakaskollase S (E 110) ja erkpunase 4R, košenillpunase A (E 124) kasutustingimuste ja -tasemete osas (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - tähtaeg: 21/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, milles käsitletakse Itaalia poolt täiendavate tegevusalade ja gaaside ühepoolset lisamist ELi kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 24 (Ainult itaaliakeelne tekst on autentne) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - tähtaeg: 19/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - tähtaeg: 18/11/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, mis käsitleb teatavate mootorsõidukite tüübikinnituse nõudeid seoses sõidukisse pääsu ja sõiduki manööverdamisvõimega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 661/2009 (mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid) rakendamist (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - tähtaeg: 24/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Õigusteave - Privaatsuspoliitika