Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. október 26., Szerda - Strasbourg

2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság .../.../EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (CMR-anyagok) módosításáról (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - határidő: 15/01/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság .../.../EU irányelve a tagállamoknak a dohánytermékek gyártására, kiszerelésére és árusítására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló 2001/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - határidő: 21/01/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletének módosításáról (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - határidő: 15/01/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a Quinoline Yellow (E 104), a Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) és a Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) felhasználási feltételei és felhasználási mennyiségei tekintetében történő módosításáról (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - határidő: 21/01/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszernek a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikke alapján további, üvegházhatást okozó gázokra és tevékenységekre történő, Olaszország általi egyoldalú kiterjesztéséről (Csak az olasz nyelvű szöveg hiteles.) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - határidő: 19/01/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a szerződés-odaítélési eljárásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosítására irányuló bizottsági rendelet tervezet (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - határidő: 18/11/2011)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete az egyes gépjárművekre a járműbe való bejutás és a kormányozhatóság tekintetében vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - határidő: 24/01/2012)
utalva illetékes: IMCO

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat