Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. spalio 26 d. - Strasbūras

2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (CMR medžiagos) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - terminas: 15/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo I priedas (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - terminas: 21/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - terminas: 15/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl chinolino geltonojo (E 104), saulėlydžio geltonojo FCF, apelsinų geltonojo S (E 110) ir ponso 4R, košenilio raudonojo A (E 124) naudojimo sąlygų ir naudojamo kiekio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - terminas: 21/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl Italijos vienašalio papildomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir veiklos rūšių įtraukimo į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 24 straipsnį (autentiškas tik tekstas italų kalba) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - terminas: 19/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarties tvarkai, projektas (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - terminas: 18/11/2011)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su įlipimu į transporto priemones ir jų manevringumu, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - terminas: 24/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

Teisinė informacija - Privatumo politika