Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 octombrie 2011 - Strasbourg

2. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - termen: 15/01/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Directiva …/…/UE a Comisiei de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - termen: 21/01/2012)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH”) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - termen: 15/01/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și nivelurile de utilizare pentru galben de chinolină (E 104), galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) și roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - termen: 21/01/2012)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei privind includerea unilaterală de către Italia a unor gaze cu efect de seră și a unor activități suplimentare în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (textul în limba italiană fiind singurul autentic) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - termen: 19/01/2012)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de Regulament (UE) al Comisiei de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - termen: 18/11/2011)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la accesul în vehicule și la manevrabilitatea acestora și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - termen: 24/01/2012)
retrimis fond: IMCO

Aviz juridic - Politica de confidențialitate