Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2126(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0353/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0520

Zápis
Středa, 26. října 2011 - Štrasburk

3. Postoj Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměněném Radou – Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012 ve znění pozměněném Radou – všechny oddíly [13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] a návrzích na změnu č. 1/2012 (KOM(2011)0372) a 2/2012 (KOM(2011)0576) k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012 -Rozpočtový výbor. Spoluzpravodajové: Francesca Balzani a José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z nástroje pružnosti ve prospěch strategie EU 2020 a Evropského sousedství podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení [KOM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes a Reimer Böge uvedli zprávy.

Vystoupili: Jacek Dominik (úřadující předseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komise).

Vystoupili: María Muñiz De Urquiza (navrhovatelka výboru AFET), Charles Goerens (navrhovatel výboru DEVE), Peter Šťastný (navrhovatel výboru INTA), Olle Ludvigsson (navrhovatel výboru ECON), Pervenche Berès (navrhovatelka výboru EMPL), Jutta Haug (navrhovatelka výboru ENVI), Reinhard Bütikofer (navrhovatel výboru ITRE), Edvard Kožušník (navrhovatel výboru IMCO), Bogusław Liberadzki (navrhovatel výboru TRAN), László Surján (navrhovatel výboru REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (navrhovatel výboru AGRI), Britta Reimers (navrhovatelka výboru PECH), Morten Løkkegaard (navrhovatel výboru CULT), Franziska Keller (navrhovatelka výboru LIBE), Silvana Koch-Mehrin (navrhovatelka výboru PETI), Giovanni La Via za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Lajos Bokros za skupinu ECR, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Marta Andreasen za skupinu EFD, Lucas Hartong nezařazený, a Salvador Garriga Polledo.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial a Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Vystoupili: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes a Reimer Böge.

Vystoupil Morten Løkkegaard (navrhovatel výboru CULT), aby upřesnil své předchozí vystoupení v souvislosti s problémem při tlumočení.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: A7-0354/2011 dne 26. října 2011(bod 8.2 zápisu ze dne 26.10.2011)

Hlasování o zprávě A7-0353/2011 se bude konat na příštím dílčím zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí